นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 70,774 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ม.ค. 64รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน ) แชร์  
10 ม.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน ) แชร์  
3 เม.ย. 62สรุปรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) แชร์  
3 เม.ย. 62รายงานสรุปการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561(รอบ 6 เดือน) รอบที่ 1 / รอบที่ 2 แชร์  
30 เม.ย. 61สรุปรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผระจำปี 2561 รอบที่ 1 (1ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา