นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 53,310 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลหินดาตได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่ 5 ธันวาคม ณ ที่อำเภอปางศิลาทอง

5 มีนาคม 2564 18 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
1.jpg99.09 KB   แสดงภาพ
2.jpg86.68 KB   แสดงภาพ
3.jpg90.95 KB   แสดงภาพ
4.jpg80.34 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา