นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 53,329 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

"กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราขกุศลและน้อมรำลึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์"

24 กุมภาพันธ์ 2563 8 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

โครงการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ชื่อกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำรึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์" ในวันจันทร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ป้ายด้านหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
1.jpg283.40 KB   แสดงภาพ
2.jpg218.00 KB   แสดงภาพ
3.jpg257.22 KB   แสดงภาพ
4.jpg278.15 KB   แสดงภาพ
5.jpg269.26 KB   แสดงภาพ
6.jpg270.28 KB   แสดงภาพ
7.jpg213.68 KB   แสดงภาพ
8.jpg241.23 KB   แสดงภาพ
9.jpg221.58 KB   แสดงภาพ
11.jpg300.11 KB   แสดงภาพ
12.jpg278.33 KB   แสดงภาพ
13.jpg235.16 KB   แสดงภาพ
14.jpg283.59 KB   แสดงภาพ
16.jpg203.55 KB   แสดงภาพ
17.jpg217.18 KB   แสดงภาพ
18.jpg236.05 KB   แสดงภาพ
19.jpg232.66 KB   แสดงภาพ
20.jpg221.56 KB   แสดงภาพ
23.jpg323.09 KB   แสดงภาพ
24.jpg247.67 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา