นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 53,237 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

13 พฤษภาคม 2563 10 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

นำโดยท่านผู้บริหารท้องถิ่นนายจำรูญ กาฬภักดี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต  ได้จัดทำตู้ปันสุขให้กับประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
2.jpg329.77 KB   แสดงภาพ
3.jpg259.24 KB   แสดงภาพ
4.jpg303.10 KB   แสดงภาพ
5.jpg246.40 KB   แสดงภาพ
6.jpg300.27 KB   แสดงภาพ
7.jpg232.72 KB   แสดงภาพ
8.jpg234.57 KB   แสดงภาพ
9.jpg182.49 KB   แสดงภาพ
10.jpg197.82 KB   แสดงภาพ
11.jpg247.85 KB   แสดงภาพ
12.jpg309.75 KB   แสดงภาพ
13.jpg283.74 KB   แสดงภาพ
14.jpg270.18 KB   แสดงภาพ
15.jpg277.28 KB   แสดงภาพ
16.jpg210.89 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา