นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 437 คน

เยี่ยมชม 53,325 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมไหว้ขอพรพระพรหมประจำหน่วยงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี 2563

3 มกราคม 2563 8 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
1.jpg348.21 KB   แสดงภาพ
2.jpg267.58 KB   แสดงภาพ
3.jpg329.00 KB   แสดงภาพ
4.jpg297.65 KB   แสดงภาพ
5.jpg377.36 KB   แสดงภาพ
6.jpg291.40 KB   แสดงภาพ
7.jpg222.62 KB   แสดงภาพ
8.jpg341.39 KB   แสดงภาพ
9.jpg291.40 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา