นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 70,849 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ม.ค. 64ค่านิยมวัฒนธรรมในองค์กร แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมของ อบต.หินดาต "สุจริต โปร่งใส ใสสะอาด" แชร์  
14 ม.ค. 64หลักการเสริมสร้างวัฒนธรรม แชร์  
15 ม.ค. 63การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร แชร์  
8 มี.ค. 62การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา