เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ประจำเดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562176
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข)121
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)1102
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2562 (กองการศึกษา)189
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2561 (กองคลัง)123
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี5155

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB