เมนูหลัก

บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม121
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์)121
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)122
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ115
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน118
แบบฟอร์มใบลาป่วย,ลากิจส่วนตัว118
แบบฟอร์มแจ้งขอใช้รถกู้ชีพ119
แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์119
แบบคำร้องแจ้งให้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน118
แบบฟอร์มแจ้งขอสนับสนุนกำลังพล อปพร.อบต.หินดาต118

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.26s. 1.00MB