เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในตำบลหินดาต68 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต68 พ.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายลำครลองขลุง (วางกล่องเกเบี้ยน) หมู่ที่1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร829 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายหลังวัดเริงกะพงคงคาราม) หมู่ที่13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร929 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้นเพื่อกักเก็บน้ำ (จุดนายตุ๊ แซ่ว้า) หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว สตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร97 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร117 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร107 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.หินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร87 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB