เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เพิ่มเติม ฉบับที่218
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256242
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563111
คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256215
ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต.หินดาต ปีงบประมาณ 256213
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานงานของ อบต.หินดาต12
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ครั้งที่ 1/256116
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561-2563165
การประชุมคณะกรรมการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1 (ประจำปีงบประมาณ2561-2563)25
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี ครั้งที่1 (รอบปีงบประมาณ2561-2563)15
ข้อบัญญัติงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561162
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256115
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563162
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256311
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (รอบปีงบประมาณ2561-2563)11
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563)21
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-256382
การประชุมคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2561-2563)36
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี (รอบปี2561-2563)15

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB