เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ256218
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบพ.ศ.2561-พ.ศ.2563) ครั้งที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562116
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2114
ประกาศการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2137
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562420
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 212
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562113
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่4)114
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563127
คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562118
ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต.หินดาต ปีงบประมาณ 2562118
แผนการดำเนินงาน ปี 25621219
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562112
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561123
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562155
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562149
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานงานของ อบต.หินดาต116
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ครั้งที่ 1/2561122
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561-25631618

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB