เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลหินดาต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์15429 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรัปรุงถนนท้ายท่อลอดเหลี่ยม สายคันคลองขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร13529 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร13824 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม)13722 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 8,12,13,14 13222 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2,5,912222 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่7 จำนวน 3 จุด และหมู่ที่ 1012622 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูก หมู่ที่ 1,3,3,412022 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 6บ้านหนองหิน ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพขร12722 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมฝายหมู่ที่ 13 10717 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมฝายหมู่ที่ 149817 ม.ค. 61
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 25607616 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ศพด.อบต.หินดาต9515 ม.ค. 61
ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกล่องแสดงความคิดเห็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเขตตำบลหินดาต 14 หมู่บ้าน9510 ม.ค. 61
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์12210 ม.ค. 61
รูปภาพประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต21610 ม.ค. 61
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต23810 ม.ค. 61
ประกาศนโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสฯ19110 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก)10810 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพูนดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน9610 ม.ค. 61
ลำดับที่ 141-160 | 8/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB