เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ24310 มิ.ย. 61
กิจกรรม ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 256116910 มิ.ย. 61
กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในตำบล (หลักสูตรเสื้อมัดย้อม)13810 มิ.ย. 61
กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมต่างๆ ในตำบล (หลักสูตรการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม)12010 มิ.ย. 61
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหินดาต10710 มิ.ย. 61
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบ พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)1118 มิ.ย. 61
ประกาศแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1/2560)898 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. พร้อมดาดคอนกรีตและถมดินคันคลอง หมู่ที่ 11 บ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร985 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการซ่อมท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร995 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการถมดินคันคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1015 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร925 มิ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร9031 พ.ค. 61
โครงการถมดินคันคลองใหญ่ ม.5 บ้านใหม่เชียงราย10330 พ.ค. 61
โครงการวางท่อ คสล.พร้อมดาดคอนนกรีตและถมคันคลอง ม.11 ต.หินดาต8230 พ.ค. 61
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.12 บ้านคลองมะนาว ต.หินดาต 10530 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 18030 พ.ค. 61
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25608630 พ.ค. 61
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25608830 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหินดาต8910 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร9430 เม.ย. 61
ลำดับที่ 101-120 | 6/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB