เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ควบคุมภายในของอบต.หินดาต ปี25612216 พ.ย. 61
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)7630 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561709 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563458 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563978 ต.ค. 61
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ ื1/2561 ปีงบประมาณ 2561732 ต.ค. 61
ราคากลางโครงการจัดซื้อแผ่นยางพาราพร้อมติดตั้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต6524 ก.ย. 61
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง7110 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องการแสดงตนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562983 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเข้าเกาะตะลูเตา) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 8230 ส.ค. 61
ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน7722 ส.ค. 61
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในตำบล หลักสูตรสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม26615 ส.ค. 61
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในตำบล หลักสูตร การทำครีมขมิ้น23415 ส.ค. 61
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร8031 ก.ค. 61
ราคากลางโครงการติดตั้งประตูเปิด - ปิดน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร8023 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561936 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต8225 มิ.ย. 61
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 8925 มิ.ย. 61
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256126014 มิ.ย. 61
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย (ปีใหม่ม้ง)16811 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 81-100 | 5/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.00s. 0.75MB