เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)10514 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ทดสอบภาคความเหมะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง10014 ก.พ. 62
ราคากลางโครงการติดตั้ง Guard rail หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 795 ก.พ. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงจุดรับบริการผู้ป่วย รพ.สต.หินดาต หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด)764 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง9830 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง10230 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง8930 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในตำบลหินดาต จำนวน 2 โครงการ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 6930 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 256118324 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด)9421 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทัพยากรน้ำ)7518 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 41715 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายกลุ่มวังนั้ำ) หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร8114 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายรอบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่) หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร7314 ม.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร6614 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร6314 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเลียบลำคลองขลุง) หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร7214 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ (ซอย 40) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร669 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน (สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร629 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง (สายซอบข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริงกะพง) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร729 ม.ค. 62
ลำดับที่ 41-60 | 3/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB